Arduino - nonlinear sensitivity of human vision

Doplňujúce videá ku stránke

Video

Popis

V tejto ukážke vidíme dve LED, ovládané pomocou PWM. LED vľavo má nastavený jas lineárne od 0 po 255. LED vpravo ju má nastavenú nelineárne, tak aby bola viac prispôsobená citlivosti ľudského oka. Veľmi zreteľne vidíme, že pri lineárnej zmene máme pocit, že sa LED rozsvieti náhle a počas väčšiny času ju vnímame ako trvale svietiacu, aj keď technicky to tak nie je.