Arduino heartbeat

Doplňujúce videá ku stránke

Video

Popis

Arduino cez PWM ovláda tri LED diódy spôsobom, ktorý pripomína tlkot srdca. Inšpiráciu som našiel skúmaní ISP programovania, kde ArduinoISP podobným spôsobom dáva na vedomie, že je pripravené programovať.