LCD displej

Zápisník experimentátora

Cez týždeň som s manželkou absolvoval návštevu susedného mesta a keďže som tam mal hodinku času na túlanie sa po meste, vbehol som do obchodu so súčiastkami. Priniesol som si odtiaľ malý displej 16x2 s pekným zeleným podsvietením. Aby sa dal použiť, bolo k nemu treba naletovať kolíkovú lištu so šestnástimi kolíkmi a zapichnúť ho do nepájavého kontaktného poľa.

So zapojením nebol prakticky žiaden problém. Rozloženie vývodov bolo rovnaké, ako býva, použiť sa dal aj najjednoduchší príklad z LiquidCrystal Library a tak ostali iba dva problémy:
  • Nastavenie kontrastu, čo vyriešili dva približne rovnaké rezistory, zapojené ako delička napätia.
  • Nastavenie podsvietenia displeja, kde podľa datasheetu po mne chceli 8,2 ohm rezistor, cez ktorý tečie 100 mA. Pri napäjaní 5 V sa na rezistore spaľuje 0,5 W, čo už je celkom dosť. Pokusne som pripol rezistor 200 ohm, ale ten len trošku zasvietil v LCD a tak som bol nútený použiť 10 ohm/1 W rezistor. Ten síce pustí len 80 mA, ale na podsvietenie to vrchovate stačilo.
Teraz už treba začať LCD displej používať na zobrazovanie údajov bez toho, aby bolo treba všetko pripájať ku počítaču. A jedného dňa snáď dorazí aj ten neštastník s modrým podsvietením, čo ku mne cestuje už nejaký čas z Číny.

23.11.2013


Menu