Arduino Slovakia

Stránky - index

Toto je index všetkých stránok. Index je tvorený hierarchicky triedenými stránkami. Po kliknutí na hypertext sa presuniete na konkrétnu stránku. Ak skočíte na stránku, ktorá je vnorená hlbšie v hierarchii, môžete sa v hierarchii stránok pohybovať smerom k najvrchnejším stránkam, kde sa dostanete ku všeobecnejším informáciám, alebo sa vnárať hlbšie do problematiky.

010 Arduino

010.001 Arduino - Zoznam základných dosiek

010.001.001 Arduino Pro Mini

010.001.002 Arduino Due

010.001.003 Arduino Zero

010.001.004 SAM D10 Xplained Mini

010.001.005 Arduino Uno

010.001.006 Arduino MKR1000

010.001.007 Arduino MKRZero

010.001.008 ESP8266

010.002 Pod kapotou Arduina

010.002.001 Analógový pin ako digitálny

010.002.002 boards.txt

010.002.004 Interná EEPROM

010.002.005 Kompilácia programu

010.002.006 Kompilácia programu pre ATmega

010.002.007 Časovač (timer)

010.002.007 Prerušenia

010.002.008 Pull-up a pull-down rezistory

010.002.009 Zákmity tlačidiel

010.002.010 A/D prevodník

010.003 C++ pre Arduino

010.003.001 Funkcie API

010.003.001.001 main()

010.003.001.002 setup()

010.003.001.003 loop()

010.003.001.004 pinMode()

010.003.001.005 digitalWrite()

010.003.001.006 digitalRead()

010.003.001.007 analogReference()

010.003.001.008 analogRead()

010.003.001.009 analogReadResolution()

010.003.001.010 analogWrite()

010.003.001.011 analogWriteResolution()

010.003.001.012 tone()

010.003.001.013 noTone()

010.003.001.014 shiftOut()

010.003.001.015 shiftIn()

010.003.001.016 pulseIn()

010.003.001.017 millis()

010.003.001.018 micros()

010.003.001.019 delay()

010.003.001.020 delayMicroseconds()

010.003.001.021 map()

010.003.001.022 randomSeed()

010.003.001.023 random()

010.003.001.999 attachInterrupt()

010.003.001.999 detachInterrupt()

010.003.002 Makrá API

010.003.003 Triedy API

010.003.003.001 Serial

010.003.004 Učebnica C++

010.003.004.999 Písanie komentárov

010.003.004.999 Prvý program v C++

010.003.005 Používa Arduino jazyk Wiring?

010.003.006 Ladenie programu v C++

010.004 Ako začať s Arduinom

010.005 Popis Arduino IDE

010.005.001 Inštalácia ďalších dosiek do Arduino IDE

010.005.002 Inštalácia ďalších knižníc do Arduino IDE

010.006 Arduino Web Editor

010.007 Pre začiatočníkov

019 LED

019.001 WS2812

019.002 Nelineárna citlivosť ľudského oka

019.003 LED pásik

020 Displeje

020.001 LCD displej 16x2

020.002 Nokia 5110

020.003 1,44 in 128x128 SPI Color TFT Displej

020.004 3,2 in TFT LCD 240x320 Touch Panel

020.999 0.96in 128x64 SPI OLED LCD Display

030 Projekty

030.001 SMD 8 LED board

030.002 SMD 5 LED board

030.003 SMD 16 LED board

030.004 8x RGB LED board

030.005 Osvetlenie RC modelu lietadla

030.006 SMD 74HC595 board

030.007 SMD 2x 74HC595 board

030.007 SMD 3x 74HC595 board

030.008 SWD board

030.009 SMD 74HC4050 board

030.010 Nokia 5110: Meranie frekvencie

030.011 SMD ATtiny85 vývojová doska

030.012 Hliníkový rám pre videokameru

030.999 LED tester

030.999 Svätojánska muška v pohári

030.999 Stmievač LED pásika pomocou ATtiny85

030.999 RGB LED tester

030.999 1 W tlmené LED svetlo

040 Zbernice

040.001 I2C

040.001.001 I2C Arduino - Master odosiela znaky na slave

040.001.002 I2C Arduino - Master odosiela binárne dáta na slave

040.001.003 I2C Arduino - Kontrola chýb spojenia

040.002 SPI

040.003 UART

050 Mikrokontroléry

050.001 ATtiny85

050.002 ATtiny13A

050.003 ATtiny84

050.999 ATmega328P na skúšobnom poli

080 Súčiastky ku Arduinu

080.001 Digitálny potenciometer MCP41100

080.002 Rotačný enkodér

080.003 Kapacitný dotykový snímač

080.004 IR diaľkový prijímač

080.006 DFPlayer Mini

080.007 AD9850 generátor signálov

080.008 Nákup súčiastok

080.009 Spájkovanie

080.020 Meranie teploty

080.020.001 DHT11 Senzor vlhkosti a teploty

080.020.002 DS18B20 Senzor teploty

080.030 74HC595 Posuvný register

080.030.001 74HC595 Reťazenie posuvných registrov

080.030.002 ShiftPWM

080.030.003 Animácie pomocou 74HC595

080.030.004 Využitie PWM na ovládanie jasu 74HC595

080.040 Vibračné senzory

080.050 Hodiny reálneho času

080.050.001 DS1307 Hodiny reálneho času

080.999 Senzor vyhýbania sa prekážkam

080.999 Rezistor

080.999 NE555

080.999 Breadboard (skúšobné pole)

080.999 Relé

080.999 Univerzálny plošný spoj

080.999 HC-SR501 IR senzor pohybu

080.999 Mikrospínač

080.999 Externá EEPROM

080.999 Fotorezistor

080.999 Tranzistor

090 Softvér

090.001 KiCad

090.002 LTspice IV

090.002.001 Logic Level Shifter

090.002.002 Mosfet driver

090.002.003 Zdroj konštantného prúdu

090.003 HTTPie

090.004 httpbin

090.005 Node.js

100 Internet vecí

100.010 Orange Pi

900 O stránke

900.001 Vývoj stránky

900.002 Google Cloud

999 Nezaradené stránky

999.997 MIDI

999.998 Korg Volca

999.999 Honba za nízkou spotrebou

999.999 USBasp ako programátor

999.999 Rôzne úrovne logických signálov

999.999 Reakcia na zmenu v prúde údajov

999.999 Sviečkové grafy

999.999 LED dióda na pine 13

999.999 Arduino ako ISP programátor

Menu