millis()

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Funkcie API /

Funkcia vracia počet milisekund od začiatku behu programu. Hodnota z funkcie pretečie (začne znovu číslovať od 0) približne po päťdesiatich dňoch. Funkcia je napojená na timer0. Zmeny prerušenia pre timer0 sa môžu prejaviť znefunkčnením tejto funkcie.

Syntax

unsigned long millis();

Parametre

Funkcia nemá žiadne vstupné parametre.

Návratová hodnota

  • unsigned long - Počet milisekund od spustenia programu.

Príklad

Každú sekundu vypisuje na sériový port aktuálnu hodnotu funkcie millis. Aby ste videli výsledok, treba si spustiť Serial Monitor.

unsigned long time;

void setup(){
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  Serial.print("Time: ");
  time = millis();
  //vypísanie počtu milisekund od štartu programu
  Serial.println(time);
  // čakaj 1 sekundu
  delay(1000);
}

15.06.2016


Menu