Funkcie API

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino /

Zoznam funkcii API pre Arduino. Funkcie sú triedené do logických skupín. Vďaka týmto funkciám je Arduino ľahké na naučenie, pretože tieto funkcie pokryjú 90% vašich bežných požiadaviek na ovládanie periférii.

Toto API je aj dobrým zdrojom pre kontroverzné bitky medzi odporcami Arduina a jeho priaznivcami. Obľúbeným argumentom odporcov je to, že vďaka API sú funkcia pomalé a ovládajú periférie X mikrosekund namiesto Y mikrosekund. To je pravda, ale odporcovia zabúdajú na to, že obvykle nazáleží na pár mikrosekundách pri ovládaní jednotlivých pinov a keď treba, nič nebráni programátorovi Arduina použiť aj priamy prístup na jednotlivé porty mikrokontroléra.

Ďalším obľúbeným argumentom je to, že sa nič nenaučíte o internom správaní mikrokontroléra, lebo je na všetko funkcia alebo knižnica. Opäť zabúdajú na to, že Arduino má svoje API prístupné a môžete bez problémov študovať všetky zdrojové kódy.

Funkcie vám ale šetria čas a naučíte sa ich ovládať omnoho skôr. Nemusíte stále objavovať koleso a môžete sa sústrediť na tvorbu samotného algoritmu.

Základná štruktúra programu

Digitálny vstup a výstup

Analógový vstup a výstup

PWM a DAC

Špeciálne vstupno/výstupné operácie

Čas

Matematické funkcie

 • min(), max(), abs(), constrain() - Oficiálna dokumentácia ich označuje za funkcie, ale v skutočnosti sú implementované iba ako makrá.
 • map()
 • pow() - Oficiálna dokumentácia funkciu uvádza ako súčasť API, ale pri hľadaní jej zdrojových textov ju nájdete v hlavičkových súboroch kompilátora avr-gcc, ktorý IDE Arduina používa. Funkcia počíta mocninu XY.
 • sqrt() - Oficiálna dokumentácia funkciu uvádza ako súčasť API, ale pri hľadaní jej zdrojových textov ju nájdete v hlavičkových súboroch kompilátora avr-gcc, ktorý IDE Arduina používa. Funkcia počíta druhú odmocninu X.

Goniometrické (trigonometrické) funkcie

 • sin() - Oficiálna dokumentácia funkciu uvádza ako súčasť API, ale pri hľadaní jej zdrojových textov ju nájdete v hlavičkových súboroch kompilátora avr-gcc, ktorý IDE Arduina používa. Funkcia počíta sínus X.
 • cos() - Oficiálna dokumentácia funkciu uvádza ako súčasť API, ale pri hľadaní jej zdrojových textov ju nájdete v hlavičkových súboroch kompilátora avr-gcc, ktorý IDE Arduina používa. Funkcia počíta kosínus X.
 • tan() - Oficiálna dokumentácia funkciu uvádza ako súčasť API, ale pri hľadaní jej zdrojových textov ju nájdete v hlavičkových súboroch kompilátora avr-gcc, ktorý IDE Arduina používa. Funkcia počíta tangens X.

Znakové funkcie

Všetky znakové funkcie sú ako inline v hlavičkovom súbore WCharacter.h. Tvorcovia IDE mali pravdepodobne na mysli pohodlie programátorov a preto doplnili tieto funkcie ako obálky nad funkciami, ktoré obsahuje kompilátor avr-gcc. Tieto obálky vracajú boolean maniesto int.

 • isAlphaNumeric()
 • isAlpha()
 • isAscii()
 • isWhitespace()
 • isControl()
 • isDigit()
 • isGraph()
 • isLowerCase()
 • isPrintable()
 • isPunct()
 • isSpace()
 • isUpperCase()
 • isHexadecimalDigit()

Náhodné čísla

Bitové operácie

 • lowByte()
 • highByte()
 • bitRead()
 • bitWrite()
 • bitSet()
 • bitClear()
 • bit()

Prerušeniamain() setup() loop() pinMode() digitalWrite() digitalRead() analogReference() analogRead() analogReadResolution() analogWrite() analogWriteResolution() tone() noTone() shiftOut() shiftIn() pulseIn() millis() micros() delay() delayMicroseconds() map() randomSeed() random() attachInterrupt() detachInterrupt()

14.06.2016


Menu