noTone()

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Funkcie API /

Funkcia zastaví generovanie obdĺžnikového signálu na danom pine. Signál je možné nastaviť funkciou tone.

Syntax

void noTone(uint8_t _pin);

Parametre

  • _pin - Pin na ktorom sa má zastaviť geneovanie tónu.

Návratová hodnota

  • void - Funkcia nevracia žiadnu hodnotu.

15.06.2016


Menu