C++ pre Arduino

Page

Stránky / Arduino /

Referenčná príručka jazyka C++ pre Arduino. Príručka slúži na oboznámenie sa s jazykom C++ a popisuje aj jednotlivé funkcie API Arduina. Texty v tejto časti sú písané tak, aby aj človek, ktorý v živote nevidel zdrojový text v C++, sa mohol pustiť do písania jednoduchých programov pre Arduino.

Učebnica C++

V tejto učebnici budeme ako vývojové prostredie používať Arduino IDE (v čase písania príručky bola aktuálna verzia 1.6.9.). Budeme predpokladať, že máte jedno Arduino Uno, ktoré je ku počítaču pripojené cez USB kábel, ktorý vytvára virtuálny COM port. Všetky výstupy zo vzorových programov sa budú odosielať cez tento virtuálny port do PC.

Arduino API

API je množina funkcií, ktoré navrhli tvorcovia Arduina tak, aby programátorovi zjednodušili prácu s Arduinom. Vytvorili vrstvu nad nízkoúrovňovým prístupom ku hardvéru, vďaka ktorej môžeme pri ľubovoľnom Arduine pracovať s rovnakými funkciami. Je jedno, či sa jedná o Arduino Uno a jeho mikrokontrolér ATmega328P, alebo o Arduino Due, ktoré používa úplne iný mikrokontrolér.Funkcie API Makrá API Triedy API Učebnica C++ Používa Arduino jazyk Wiring? Ladenie programu v C++

14.06.2016


Menu