Používa Arduino jazyk Wiring?

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino /

Programovací jazyk Wiring je jeden z populárnych mýtov vo svete Arduina. Minimálne v tretine článkov o tom, ako sa Arduino programuje, nájdete tento mýtus. Jazyk Wiring totiž neexistuje a pôvod tohto slova má zaujímavú minulosť.

V čom sa programuje Arduino?

Klasické Arduino Uno a jeho deriváty sa programujú v jazyku C++. Syntax sa v ničom neodlišuje od bežných konštrukcií jazyka a keď si budete chvíľu študovať Arduino IDE, určite v jeho adresári nájdete kompilátor C++, ktorý sa volá gcc.

Kde je potom ten Wiring?

Tu sa treba pozrieť do histórie. V roku 2001 sa objavilo IDE Processing. Bolo postavené na základe Javy a umožnilo napísať jednoduchý program, ktorý sa hneď dal spustiť. Processing existuje dodnes a existuje v ňom aj veľa príkladov, ako priamo z neho komunikovať s Arduinom. Processing je v podstate Java a niekoľko doplňujúcich knižníc, ktoré umožňujú napísať program tak, ako je to zvykom aj v Arduine. Dve funkcie, jedna na inicializáciu a druhá na beh programu.

Z tohoto základu vznikol v roku 2003 Wiring. Podobné prostredie v Jave, ale kód programu sa už nepísal v Jave, ale v C++. Opäť to bolo C++ a niekoľko knižníc (nazývaných Wiring), ktoré umožnili napísať program skoro rovnako, ako to dnes robíme v Arduino IDE. A výsledok sa dal nahrať do mikrokontroléra, ktorý bol tiež od firmy Atmel. Wiring ale podľa Wikipédie aj ich vlastnej stránky prestal byť aktívny v roku 2014. Stále je síce stiahnuteľný z ich stránky, ale dva roky sú dosť dlhá doby, aby tam niekto zmenil aspoň čiarku (Na GitHub niekto za tie dva roky urobil pár drobných úprav, ale projekt je zjavne v stave hibernácie.).

Oba tieto programy poslúžili ako základ pre vznik Arduina v roku 2005. Vývojové prostredie sa nijako mimoriadne nezmenilo, aj jadrá sú podobné, ale je vidno, ako sa Arduino rokmi zmenilo a rozšírilo.


23.07.2016


Menu