Arduino Uno

Page

Stránky / Arduino / Arduino - Zoznam základných dosiek /

Arduino Uno je najčastejšie spomínanou doskou pre Arduino. Postavené je okolo mikrokontroléra ATmega328P. Má 14 digitálnych vstupov/výstupov a 6 analógových. Taktované je na 16 MHz a na doske je USP konektor, konektor na sieťový adaptér, ISCP konektor a tlačidlo reset. Okrem toho je na doske ešte niekoľko LED diód.

Uno znamená v taliančine jeden. Arduino Uno bolo prvé Arduino s USB pripojením a slúži ako referencia na porovnávanie ďalších dosiek Arduina.

Technické parametre

Mikrokontrolér ATmega328P
Používané napätie 5V
Vstupné napätie (odporúčané) 7-12V
Vstupné napätie (maximálne) 6-20V
Digitálne vstupy 14 (6 z nich poskytuje aj PWM výstup)
PWM výstupy 6
Analógové vstupy 6 (je ich možné použiť aj ako digitálne vstupy)
Maximálny prúd cez jeden pin 20 mA
Maximálny prúd z 3.3 V pinu 50 mA
Flash pamäť 32 KB (ATmega328P)
0.5 KB používa bootloader
SRAM 2 KB (ATmega328P)
EEPROM 1 KB (ATmega328P)
Frekvencia hodín 16 MHz
Dĺžka 68.6 mm
Šírka 53.4 mm
Hmotnosť 25 g

Programovanie

Arduino Uno sa programuje pomocou Arduino IDE. V menu je potrebné vybrať v Tools/Board položku Arduino/Genuino Uno. Mikrokontrolér ATmega328P obsahuje bootloader, ktorý zabezpečuje nahratie programu. USB komunikáciu na doske zabezpečuje druhý mikrokontrolér ATmega16U2

Napájanie

Obvykle je Arduino Uno napájané cez USB. Na doske je aj konektor, do ktorého sa dá pripojiť sieťový adaptér. Ten treba použiť, ak pripájate prúdovo náročnejšie súčiastky.

Vstupy a výstupy

Každý zo štrnástich digitálnych pinov môže byť využitá ako vstup alebo výstup. Nastavuje sa to pomocou funkcii pinMode, digitalWrite a digitalRead. Používa sa 5-voltová logika. Odporúčané je používať maximálne 20 mA na pin a absolútne maximum je 40 mA. Každý pin umožňuje pripojiť interný pull-up rezistor s hodnotou 20-50 k.

Niektoré piny majú doplňujúce funkcie:

  • Sériová komunikácia na pinoch 0 (RX) a 1 (TX). Piny sú pripojené na ATmega16U2, ktorý ich pripája na virtuálny COM port.
  • Externé prerušenia na pinoch 2 a 3. Piny možno skonfigurovať, aby vyvolávali prerušenie pri rôznych zmenách logických úrovní. Vśetko sa nastavuje funkciou attachInterrupt.
  • PWM na pinoch 3, 5, 6, 9, 10 a 11. 8-bitové PWM sa nastavuje funkciou analogWrite.
  • SPI na pinoch 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK).
  • Na pine 13 je pripojená interná LED.
  • I2C na pine A4 (SDA) a A5 (SLC).

6 analógových pinov je označených A0-A5. Podporujú 10-bitové rozlíšenie. Implicitne majú nastavené ako referenciu 5 V. Funkciou analogReference to možno zmeniť.


20.07.2016


Menu