Arduino

Page

Stránky /

Arduino je open-source platforma založená na mikrokontroléroch firmy Atmel a grafickom vývojovom prostredí. Skladá sa z hardverovej časti, ktorá kombinuje mikrokontrolér spolu s ďalšími nutnými súčiastkami do podoby kompletnej dosky. Táto doska má niekoľko digitálnych vstupov a výstupov a niekoľko analógových. To umožňuje prepojiť na tieto vstupy iné dosky (nazývané shieldy) alebo súčiastky a skúšobné polia. Tvorcovi to umožňuje oslobodiť sa od základného návrhu dosky a sústrediť sa na riešenie zapojenia konkrétneho obvodu.

Mikrokontrolér je doplnený bootloaderom, ktorý umožňuje pohodlné programovanie dosky pomocou UART rozhrania. V skutočnosti sa jedná o emuláciu UART cez USB, čo zabezpečuje alebo špecializovaný obvod, alebo ďalší mikrokontrolér firmy Atmel.

Vývojové prostredie má podobu jednoduchšieho grafického programu so zvýrazňovaním syntaxe, ktoré obsahuje pre konkrétny mikrokontrolér napísanú univerzálnu nadstavbu, ktorá mu sprostredkúva jednotnú komunikáciu s konkrétnym mikrokontrolérom. V praxi to vyzerá tak, že je jedno, či sa jedná o mikrokontrolér s jadrom AVR alebo ARM Cortex-M0+. Užívateľ vždy použije funkciu digitalWrite na ovládanie digitálneho výstupu a nestará sa o to, aké konkrétne inštrukcie je treba použiť na zrealizovanie tohoto príkazu. Vývojové prostredie je napísané v Jave a samotné mikrokontroléry sa programujú v jazyku C++.

Zoznam základných dosiek

Typická doska Arduina je postavená okolo niektorého konkrétneho mikrokontroléra. Vzhľadom na existenciu určitého štandartu ale nie je toto pravidlo nevyhnutné. Veľa nadšencov stvorilo dosky na báze iného mikrokontroléra, ktoré sú viac-menej kompatibilné so základnou doskou. Tu je zoznam základných dosiek, ktoré vyrába alebo navrhla skupina originálnych vývojárov.

Webové stránky projektu

Pred rokom 2015 bola situácia jasná a prehľadná. Bola iba jedna základná stránka a o tej vedeli všetci, že to je Arduino a že tam majú hľadať základné informácie. V roku 2015 sa to skomplikovalo a máme stránky dve:

  • www.arduino.cc - Toto je pôvodná stránka Arduina. Táto stránka naďalej zastrešuje štyroch pôvodných autorov Arduina. Podľa ohlasov komunity sa zdá, že drvivá väčšina vývojárov a nadšencov ostala verná tejto skupine.
  • www.arduino.org - Toto je stránka piateho pôvodného autora, ktorý sa od skupiny odtrhol. Vlastnil továreň na výrobu dosiek a snaží sa dokázať, že on je Arduino. Jeho skupinu v článkoch nazývam odštiepenci, aby bolo jasné o kom konkrétne píšem. Ale o skupinke odštiepencov píšem minimálne, pretože neprinášajú do programovania Arduina nič nové a základné dosky kompatibilné s Arduinom vyraba kadekto.

Podstránky

Na jednotlivých podstránkach nájdete ďalšie informácie o programovaní Arduina a o návrhu obvodov, na ktorých som pracoval. Všetky programy, ktoré tu nájdete môže použiť na svoje vzdelávanie.

  • Pod kapotou Arduina - Súhrn poznatkov, ktoré nie sú na prvý pohľad jasné.
  • Zbernice - Podrobné informácie o zberniciach (I2C, SPI, UART) v Arduine. 


Arduino - Zoznam základných dosiek Pod kapotou Arduina C++ pre Arduino Ako začať s Arduinom Popis Arduino IDE Arduino Web Editor Pre začiatočníkov

16.07.2015


Menu