Pod kapotou Arduina

Page

Stránky / Arduino /

Pod touto stránkou sú sústredené informácie, ktoré je niekedy ťažšie vyhľadať. Tieto informácie sa sústreďujú na interné záležitosti okolo Arduina.

  • Analógový pin ako digitálny - Analógové porty nie sú len analógové, ale poskytujú plnú funkcionalitu digitálnych portov.
  • boards.txt - Tento súbor definuje prepojenia medzi obsahom menu Tools/Boards a reálnymi dátovými súbormi, ktoré sa použijú na programovanie Arduina. Existuje niekoľko súborov boards.txt v systéme. IDE totiž podporuje používanie viacerých platforiem.
  • digitalWrite() - Popis funkcie na ovládanie digitálnych výstupov.
  • Interná EEPROM - Interná EEPROM umožňuje ukladať užívateľské nastavenie programov.
  • Kompilácia programu - Čo sa deje počas kompilácie programu v IDE Arduina.
  • Kompilácia programu pre ATmega - Kompilovanie programu bez knižníc Arduina.
  • Prerušenia - Informácie o prerušeniach.
  • Pull-up a pull-down rezistory - V textoch o Arduine sa s týmito pojmami stretnete veľmi často a akosi sa pritom predpokladá, že viete o čom sa hovorí. Ale pre začiatočníka nie je vôbec jednoduché pochopiť všetky tie drobné informácie, ktoré sa ku týmto pojmom viažu.
  • Zákmity tlačidiel - Ako ošetrovať zákmity tlačidiel.


Analógový pin ako digitálny boards.txt Interná EEPROM Kompilácia programu Kompilácia programu pre ATmega Časovač (timer) Prerušenia Pull-up a pull-down rezistory Zákmity tlačidiel A/D prevodník

05.07.2015


Menu