boards.txt

Page

Stránky / Arduino / Pod kapotou Arduina /

Tento súbor definuje prepojenia medzi obsahom menu Tools/Boards a reálnymi dátovými súbormi, ktoré sa použijú na programovanie Arduina. Jeho obsah sa líši medzi verziami IDE.

IDE 1.0.X

Existuje niekoľko súborov boards.txt v systéme. IDE totiž podporuje používanie viacerých platforiem.

  • ...\arduino-1.0.5\hardware\arduino\boards.txt - Toto je základný súbor, ktorý sa nainštaluje spolu s inštaláciu IDE.
  • ...\Documents\Arduino\hardware\attiny\boards.txt - Do adresára v Documents sa bežne pridávajú programy, ale je tam možné pridať aj ďalšie varianty. Toto je napríklad pridané pre programovanie ATtiny85.
Každý súbor pridá vlastné položky do menu.

Obsah súboru

Pre programovanie Arduino UNA je v súbore týchto niekoľko riadkov.
uno.name=Arduino Uno
uno.upload.protocol=arduino
uno.upload.maximum_size=32256
uno.upload.speed=115200
uno.bootloader.low_fuses=0xff
uno.bootloader.high_fuses=0xde
uno.bootloader.extended_fuses=0x05
uno.bootloader.path=optiboot
uno.bootloader.file=optiboot_atmega328.hex
uno.bootloader.unlock_bits=0x3F
uno.bootloader.lock_bits=0x0F
uno.build.mcu=atmega328p
uno.build.f_cpu=16000000L
uno.build.core=arduino
uno.build.variant=standard
 
Pre programovanie ATTiny85 na 1 MHz sú v súbore tieto riadky.
attiny85.name=ATtiny85 (internal 1 MHz clock)
attiny85.bootloader.low_fuses=0x62
attiny85.bootloader.high_fuses=0xdf
attiny85.bootloader.extended_fuses=0xff
attiny85.upload.maximum_size=8192
attiny85.build.mcu=attiny85
attiny85.build.f_cpu=1000000L
attiny85.build.core=arduino:arduino
attiny85.build.variant=tiny8
 
Z ukážok je jasne, že sa v súbore nastavuje niekoľko základných parametrov:
  • board.name - Názov položky v menu.
  • board.bootloader.[low|high|extended]_fuses - Nastavenie fuses.
  • board.upload.maximum_size - Maximálna veľkosť programu.
  • board.build.mcu - Toto sa prenesie do kódu ako makro __AVR_ATmega328P__ alebo __AVR_ATtiny85__.
  • board.build.f_cpu - Rýchlosť mikrokontroléra, aby sa dali správne počítať časové intervaly. V kóde sa toto objaví ako definované makro F_CPU.

05.07.2015


Menu