Zbernice

Page

Stránky /

Koreňová stránka pre zbernice. Na podstránkach nájdete zopár praktických informácií o používaní najznámejších dátových zberníc, ktoré využívame v Arduine.

  • I2C - Väčšina senzorov a EEPROM je ovládaná touto zbernicou. Na stránke nájdete základný popis a niekoľko praktických príkladov, ako komunikovať medzi dvomi Arduinami. Zbernica používa dva vodiče.
  • SPI - Väčšina integrovaných obvodov, ktoré požadujú vyššiu rýchlosť používa túto zbernicu. Napríklad SD karty alebo Flash. Zbernica používa tri vodiče na dátovú komunikáciu a jeden vodič na aktiváciu každého ovládaného obvodu. Dá sa ale využiť aj na netradičnejšie činnosti, ako je napríklad extra rýchle komunikovanie s obvodom 74HC595.
  • UART - Toto je to, čomu ľudovo hovoríme sériový port. Na stránke nájdete niekoľko príkladov komunikácie medzi Arduinami.
  • 1-Wire - Takto budete komunikovať napríklad s obľúbeným hobby obvodom na meranie teploty DS18B20.


I2C SPI UART

16.07.2015


Menu