SPI

Page

Stránky / Zbernice /

SPI je skratka pre Serial Peripheral Interface. Používa sa na komunikáciu medzi mikrokontrolérom a ostatnými obvodmi. Mikrokontrolér na zbernici vystupuje ako master a ostatné zariadenia sú ako slave.

Master generuje hodinový signál, pomocou ktorého sa riadia ostatné obvody. Na komunikáciu sa používajú nasledovné signály:

  • SCK - Hodinový signál. Počas komunikácie sa vysielajú signály high a low a to slúži na synchronizáciu. Vďaka tomuto signálu namusí byť komunikácia presne časovaná, pretože sa obvody riadia podľa zmeny signálu.
  • MOSI - Master out, slave in. Tento signál slúži na odosielanie informácií od mastra ku slave.
  • MISO - Master in, slave out. Tento signál slúži na odosielanie informácie od slave na master.
  • SS - Slave select. Signál, pomocou ktorého sa nastavuje, s ktorým zariadením sa komunikuje. Ak máme v sieti N zariadení, tak potrebujeme aj N vodičov so signálom.

Piny na Arduine

Takto sú zapojené piny na typických Arduinach.

Pin Uno Mega Due
SCK 13 52 ICSP-3
MOSI 11 51 ICSP-4
MISO 12 50 ICSP-1
SS 10 53 4,10, 52

Arduino Due je špecifické, pretože má SPI iba na ICSP konektore.


16.10.2015


Menu