analogWrite()

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Funkcie API /

Funkcia zapíše PWM hodnotu na pin. Funkcia sa obvykle využíva na nastavenie jasu LED diódy, alebo na nastavovanie rýchlosti motora. Na niektorých verziách Arduina možno na vybrané piny zapisovať aj DAC hodnotu.

Syntax

void analogWrite(uint8_t pin, int val);

Parametre

  • pin - Číslo pinu. Pin musí podporovať PWM alebo DAC.
  • val - Hodnota striedy 0-255 pre PWM. Hodnota analógového signálu pre DAC.

Návratová hodnota

  • void - Funkcia nevracia žiadnu hodnotu.

Použiteľné piny pre PWM

Na rôznych verziách Arduina sú použiteľné rôzne piny. Piny sú obvykle na doske označené malou vlnovkou.

  • Arduino Uno - 3, 5, 6, 9, 10, 11
  • Arduino Mega - 2-13, 44-46
  • Arduino Due - 2-13
  • Arduino Zero - 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Frekvencia PWM

Na rôznych pinoch býva nastavená rôzna frekvencia. Obvyklé frekvencie sú 490 Hz a 980 Hz.

DAC

Niektoré Arduina majú pravý digitálno-analógový prevodník.

  • Arduino Due - DAC0, DAC1
  • Arduino Zero - A0

21.06.2016


Menu