Učebnica C++

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino /

Táto učebnica je zameraná na C++ pre Arduino. Všetky vzorové programy, ktoré sú súčasťou učebnice, sú skompilovateľné pomocou Arduino IDE a odosielajú výstupy na virtuálny COM port v PC. V čase písania týchto textov bola aktuálna verzia IDE 1.6.9.

Aj keď je táto učebnica smerovaná na Arduino, princípy jazyka C++ platia (s miernymi odchylkami) všeobecne a je možné ich využiť aj v iných kompilátoroch.

Vzhľadom na väčší počet stránok, ktoré tu postupne pribudnu, berte zatiaľ túto učebnicu ako BETA verziu, ktorá môže byť výrazne modifikovaná. 


Písanie komentárov Prvý program v C++

01.07.2016


Menu