Prvý program v C++

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Učebnica C++ /

V každej učebnici programovania sa začína programom, ktorý na obrazovku vypíše text Hello world, alebo nejakú modifikáciu tejto vety. Aj my budeme v tejto tradícii pokračovať. Keďže programujeme Arduino, budeme vypisovať text Hello Arduino.

Keby sme sa učili C++ v bežnom kompilátore, asi by sme začali nasledovným programom.

#include <iostream>

int main() {
  std::cout << "Hello Arduino\n";
  return 0;
}

Takto by nám to ale Arduino IDE neskompilovalo. Náš prvý program pre Arduino musíme napísať takto.

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Hello Arduino");
}

void loop() {
  // nothing to do here
}

Vidíme tu nápadnú odlišnosť. V našom programe nepoužívame funkciu main, čo je vo svete C++ dohodnutý spôsob, ako sa pomenováva funkcia, ktorá bude v programe spustená ako prvá. Namiesto nej máme dve funkcie. Vo funkcii setup máme náš kód a funkcia loop neobsahuje žiaden kód. Zatiaľ sa nemusíte trápiť nad významom týchto funkcií. V každom programe pre Arduino ich budete musieť použiť.

Náš program predstavujú dva riadky. Prvý riadok nastavuje prenosovú rýchlosť pre COM port na 9600 baudov. Druhý riadok odošle text Hello Arduino na virtuálny COM port. Na odosielanie textov musíme používať funkcie globálneho objektu Serial. Ten je určený na komunikáciu cez virtuálny COM port.

Aby sme si mohli výsledok pozrieť po skompilovaní a odoslaní do Arduina, musíme si spustiť program Serial Monitor. Spustenie toho programu automaticky resetuje Arduino a v okne programu sa objaví text Hello Arduino.

Zdrojový kód

Zdrojový kód si môžete stiahnuť z GitHub.


01.07.2016


Menu