setup()

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Funkcie API /

Funkcia setup je spustená pri štarte programu. Funkcia slúži na nastavenie premenných, pinov a na inicializáciu rôznych knižníc.

Syntax

void setup();

Parametre

Funkcia nemá žiadne parametre.

Návratová hodnota

  • void - Funkcia nevracia žiadnu hodnotu.

14.06.2016


Menu