main()

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Funkcie API /

Funkcia main je bežnom programe v C++ štartovacou funkciou celého programu. Tvorcovia Arduina túto funkciu pred vami zamaskovali a preto ju nebudete používať. Dobre je ale vedieť, že aj keď ju priamo v programe nepoužijete, Arduino IDE ju za vás do výsledného programu doplní.

Syntax

int main(void);

Parametre

Funkcia nemá žiadne vstupné parametre.

Návratová hodnota

 • int - Celé číslo.

Zdrojový kód

Ak by ste funkciu hľadali, nájdete ju (pre Arduino Uno) v súbore hardware/arduino/avr/cores/arduino.main.cpp.

int main(void)
{
  init();

  initVariant();

#if defined(USBCON)
  USBDevice.attach();
#endif
  
  setup();
  
  for (;;) {
    loop();
    if (serialEventRun) serialEventRun();
  }
    
  return 0;
}

Poznámka

Ak si pozriete zdrojový kód funkcie, uvidíte, že funkcia síce formálne vracia hodnotu 0, v skutočnosti toto ale nikdy nenastane. Tesne pred ňou je príkaz for, ktorá vytvára nekonečný cyklus. Návratová hodnota je tam ale z historických dôvodov. Programy písané v C++ na normálnych počítačoch obvykle aj skončia a takto oznamujú operačnému systému návratovú hodnotu. Je zaužívané, že návratová hodnota, ktorá znamená normálny koniec, má hodnotu 0.


14.06.2016


Menu