loop()

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Funkcie API /

Funkcia loop je volaná periodicky. Umožňuje vášmu programu reagovať na okolité prostredie a ovládať jednotlivé periférie. Toto je pre vás hlavná funkcia programu. Tu budete mať väčšinu svojho kódu. V prípade väčších programov je rozumné si logicky porozčleňovať program na menšie funkcie a tie si volať z tejto funkcie.

Syntax

void loop();

Parametre

Funkcia nemá žiadne parametre.

Návratová hodnota

  • void - Funkcia nevracia žiadnu hodnotu.

14.06.2016


Menu