tone()

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Funkcie API /

Funkcia generuje obdĺžnikový signal danej frekvencie. Strieda je 50%. Na pin sa dá pripojiť piezobzučiak alebo reproduktor (cez limitujúci rezistor). Naraz môže znieť iba jeden tón. Ak už znie na jednom pine jeden tón, volanie funkcie tone na inom pine neurobí nič. Ak sa funkcia zavolá na tom istom pine, zmení jeho frekvenciu.

Použitie funkcie tone koliduje s generovaním PWM signálov.

Syntax

void tone(uint8_t _pin, unsigned int frequency, unsigned long duration=0);

Parametre

  • _pin - Pin na ktorom sa má tón generovať. Ak chcete zmeniť pin na iný, je potrebné zavolať funkciu noTone.
  • frequency - Požadovaná frekvencia v Hz
  • duration - Trvanie tónu v milisekundách. 0 znamená nekonečnú dĺžku tónu.

Návratová hodnota

  • void - Funkcia nevracia žiadnu hodnotu.

15.06.2016


Menu