delayMicroseconds()

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Funkcie API /

Funkcia pozastaví beh programu na definovaný čas. Pokiaľ nie je potrebné počas čakania vykonávať inú činnosť, je táto jednoduchá funkcia základom skoro každého programu. Funkcia je prerušovaná prerušeniami, takže v nich sa beh programu nezastaví.

Syntax

void delayMicroseconds(unsigned int us);

Parametre

  • us - Pauza v mikrosekundách.

Návratová hodnota

  • void - Funkcia nevracia žiadnu hodnotu.

16.06.2016


Menu