randomSeed()

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Funkcie API /

Funkcia nastavuje počiatočnú hodnotu pre pseudonáhodný generátor čísel. Generátor generuje dlhé sekvencie postupností čísel, ktoré pripomínajú náhodné čísla. Nastavenie počiatočného čísla spôsobuje, že sa vždy sekvencia bude opakovať.

Syntax

void randomSeed(unsigned long seed);

Parametre

  • seed - Počiatočná hodnota pseudonáhodného generátora.

Návratová hodnota

  • void - Funkcia nevracia žiadnu hodnotu.

Poznámka

V praxi sa táto funkcia využíva dvomi spôsobmi.

  • Ak si niečo ladíme a má to byť náhodné, je vhodné inicializovať generátor rovnakým číslom. Máme tak istotu, že sa po reštarte stále zopakuje to isté.
  • Ak už ale máme odladené, je vhodné vždy začať od úplne iného čísla. To nám vie zabezpečiť napríklad funkcia analogRead na nepripojenom vstupe, ktorý bude generovať náhodný šum.

25.06.2016


Menu