analogRead()

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Funkcie API /

Funkcia prečíta hodnotu z analógového vstupu. Arduino Uno obsahuje 6 analógových vstupov. Iné Arduina môžu obsahovať iné počty vstupov. Pokiaľ je Arduino napájané 5 V a nie je vstupný rozsah funkcie zmenený cez funkciu analogReference, bude výsledok funkcie medzi 0-1023 znamenať rozsah napätia na vstupe 0-5 V. To zodpovedá približnej hodnote na jeden dielik rozlíšenia 4,9 mV.

Syntax

int analogRead(uint8_t pin);

Parametre

  • pin - Číslo analógového vstupu.
    • Arduino Uno - 0-5
    • Arduino Pro Mini, Arduino Nano - 0-7
    • Arduino Mega - 0-15

Návratová hodnota

  • int - Funkcia vracia hodnotu 0-1023.

15.06.2016


Menu