micros()

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Funkcie API /

Funkcia vracia počet mikrosekund od začiatku behu programu. Hodnota z funkcie pretečie (začne znovu číslovať od 0) približne po sedemdesiatich minútach. Funkcia je napojená na timer0. Zmeny prerušenia pre timer0 sa môžu prejaviť znefunkčnením tejto funkcie.

Na 16 MHz Arduínach má funkcia rozlíšenie 4 us. Na 8 MHz Arduínach má funkcia rozlíšenie 8 us.

Syntax

unsigned long micros();

Parametre

Funkcia nemá žiadne vstupné parametre.

Návratová hodnota

  • unsigned long - Počet mikrosekund od spustenia programu.

Príklad

Každú sekundu vypisuje na sériový port aktuálnu hodnotu funkcie micros. Aby ste videli výsledok, treba si spustiť Serial Monitor.

unsigned long time;

void setup(){
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  Serial.print("Time: ");
  time = micros();
  //vypísanie počtu mikrosekund od štartu programu
  Serial.println(time);
  // čakaj 1 sekundu
  delay(1000);
}

15.06.2016


Menu