pulseIn()

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Funkcie API /

Funkcia prečíta dĺžku pulzu v milisekundách. Pracuje tak, že počká na začiatok pulzu a odmeria jeho dĺžku. Pulz môže byť HIGH alebo LOW. V skutočnosti existujú dve funkcie s identickými parametrami. Líšia sa len implementáciou. Podľa zdrojového kódu oboch funkcii sa zdá, že pôvodná funkcia pulseIn sa presunula do pulseInLong a nahradila ju nejaká lepšia implementácia v assembleri.

Syntax

unsigned long pulseIn(uint8_t pin, uint8_t state, unsigned long timeout);
unsigned long pulseInLong(uint8_t pin, uint8_t state, unsigned long timeout);

Parametre

  • pin - Číslo pinu.
  • state - Aký pulz sa meria. Alebo HIGH alebo LOW.
  • timeout - Timeout v mikrosekundách, po uplynutí ktorých je vrátená 0. Implicitná hodnota je 1000000, čo predstavuje 1 sekundu.

Návratová hodnota

  • unsigned long - Dĺžka pulzu v mikrosekundách alebo 0, ak uplynul timeout.

25.06.2016


Menu