shiftIn()

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Funkcie API /

Funkcia vykoná postupné prečítanie jednotlivých bitov na vstupnom pine. Funkcia postupuje podľa nastavenie poradia bitov tak, že urobí krátky pulz hodín na clockPin a potom prečíta hodnotu bitu na dataPin. Hodinový signál je signalizáciu pre druhú stranu, aby poslala ďalší bit. Toto je softvérová implementácia rovnakej funkcionality ako vykonáva rozhranie SPI. SPI je voči tejto funkcii rýchlejšie, ale nemôže zase odosielať bity na ľubovoľnom pine.

Syntax

uint8_t shiftIn(uint8_t dataPin, uint8_t clockPin, uint8_t bitOrder);

Parametre

  • dataPin - Pin na ktorom sa postupne objavia všetky bity čítanej hodnoty.
  • clockPin - Pin na ktorom sa generuje signál hodín.
  • bitOrder - Poradie bitov.
    • MSBFIRST - Most Significant Bit First. Najvýznamnejšie bity idú ako prvé.
    • LSBFIRST - Least Significant Bit First. Najmenej významné bity idú ako prvé.

Návratová hodnota

  • uint8_t - Prečítaná hodnota.

15.06.2016


Menu