detachInterrupt()

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Funkcie API /

Funkcia odpojí užívateľskú funkciu obsluhy prerušenia na pine externého prerušenia. Používa sa spolu s funkciou attachInterrupt. Má zmysel len vtedy, ak počas behu programu potrebujete pripojiť a odpojiť obsluhu prerušenia len na určený čas.

Syntax

void attachInterrupts(uint8_t interruptNum);

Parametre

  • interruptNum - Číslo prerušenia. Toto číslo sa nezhodu s číslom pinu a je vhodné využiť funkciu digitalPinToInterrupt na jeho získanie. Môžete použiť iba také piny, ktoré umožňujú externé prerušenia.

Návratová hodnota

  • Funkcia nevracia žiadnu hodnotu.

Použiteľné piny

Tabuľka pinov je rovnaká ako pri funkcii attachInterrupt.


20.07.2016


Menu