delay()

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Funkcie API /

Funkcia pozastaví beh programu na definovaný čas. Pokiaľ nie je potrebné počas čakania vykonávať inú činnosť, je táto jednoduchá funkcia základom skoro každého programu. Funkcia je prerušovaná prerušeniami, takže v nich sa beh programu nezastaví.

Syntax

void delay(unsigned long ms);

Parametre

  • ms - Pauza v milisekundách.

Návratová hodnota

  • void - Funkcia nevracia žiadnu hodnotu.

16.06.2016


Menu