random()

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Funkcie API /

Funkcia generuje pseudonáhodné číslo. Má dve varianty. Jedna varianta určuje maximum. Druhá varianta určuje minimum a maximum.

Syntax

long random(long howbig);
long random(long howsmall, long howbig)

Parametre

  • howbig - Horná hranica náhodného čísla. Návratová hodnota môže byt rovná tomuto číslu-1.
  • howsmall - Spodná hranica náhodného čísla. Návratová hodnota môže byt rovná tomuto číslu.

Návratová hodnota

  • long - Hodnota pseudonáhodného čísla. xsmall<=ret<howbig.

25.06.2016


Menu