analogReadResolution()

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Funkcie API /

Funkcia nastavuje počet bitov výsledku, ktorý vráti funkcia analogRead. Funkcia je použiteľná iba pre Arduino Due a Arduino Zero. Implicitná hodnota ja 10, aby bola zachovaná kompatibilita s Arduino Uno.

Syntax

void analogReadResolution(int res);

Parametre

  • res - Rozlíšenie návratovej hodnoty v bitoch. Možno zadať hodnotu z intervalu 1-32. Maximálna použiteľná hodnota je 12, čo dodáva výsledok funkcie analogRead 0-4095. Vyššia hodnota je pripravená do budúcnosti, ak sa objaví mikrokontrolér s vyššim rozlíšením analógového vstupu.

Návratová hodnota

  • void - Funkcia nevracia žiadnu hodnotu.

22.06.2016


Menu