map()

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Funkcie API /

Funkcia premapuje číslo z jedného rozsahu do druhého. Hodnota z prvého intervalu in sa premapuje do intervalu out. Funkcia nekontroluje, či sa hodnota nachádza vo vnútri intervalu in. Funkcia ani nezarovná výsledok do intervalu out. Ak je to potrebné, musíte si hodnotu do intervalu in zarovnať makrom constrain.

Syntax

long map(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max);

Parametre

  • x - Vstupná hodnota.
  • in_min - Spodná hranica intervalu in.
  • in_max - Horná hranica intervalu in.
  • out_min - Spodná hranica intervalu out.
  • out_max - Horná hranica intervalu out.

Návratová hodnota

  • long - Premapovaná hodnota do out intervalu.

Príklady

Premapovanie hodnoty analógového vstupu na PWM.

// Mapuje hodnotu analógového vstupu na 8-bitovú hodnotu PWM (0 to 255)
void setup()
{
// PWM výstup na pine 9
}

void loop()
{
  int val = analogRead(0);
  val = map(val, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(9, val);
}

22.06.2016


Menu