analogWriteResolution()

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Funkcie API /

Funkcia nastavuje počet bitov hodnoty, ktorá vstupuje ako parameter funkcie analogWrite. Funkcia je použiteľná iba pre Arduino Due a Arduino Zero. Implicitná hodnota ja 10, aby bola zachovaná kompatibilita s Arduino Uno.

Syntax

void analogWriteResolution(int res);

Parametre

  • res - Rozlíšenie vstupnej hodnoty parametra v bitoch. Možno zadať hodnotu z intervalu 1-32. Maximálna použiteľná hodnota je 12 pre PWM, čo predstavuje hodnotu vstupu funkcie analogWrite 0-4095. Vyššia hodnota je pripravená do budúcnosti, ak sa objaví mikrokontrolér s vyššim rozlíšením PWM alebo analógového výstupu. Pre Arduino Due je maximum 12 pre DAC a pre Arduino Zero je maximum 10 pre DAC.

Návratová hodnota

  • void - Funkcia nevracia žiadnu hodnotu.

15.06.2016


Menu