Animácie pomocou 74HC595

Page

Stránky / Súčiastky ku Arduinu / 74HC595 Posuvný register /

Keď sme sa pomocou predchádzajúcich programov dostatočne pohrali s rýchlosťou ovládania posuvného registra 74HC595, teraz prichádza na rad tá zábavnejšia časť. Môžeme začať tvoriť umenie. Umením bude rozumieť rozličné zapínanie a vypínanie LED, aby vznikali zaujímavé obrazce.

Na ukážku som napísal štyri vzorky rôzne sa zažínajúcich diód:

 • Behá jedna dióda zľava doprava.
 • Behajú dve diódy zľava doprava.
 • Behajú dve diódy stále jedným smerom.
 • Indikátor hlasitosti, kde sa postupne zažnú všetky LED a zase zhasnu.

Dá sa s týmito vzormi hrať do sýtosti, keď si otvoríte vzorový príklad hc595_led_spi_line.ino, tak princíp tvorby vzoriek by mal byť na prvý pohľad jasný.

char p1[]={
 0b00000001,
 0b00000010,
 0b00000100,
 0b00001000,
 0b00010000,
 0b00100000,
 0b01000000,
 0b10000000,
 0b01000000,
 0b00100000,
 0b00010000,
 0b00001000,
 0b00000100,
 0b00000010,
};

void play(char *p,int poc, int repeat, int dela)
{
 while(repeat)
 {
  for (int i = 0; i < poc; i++) {
   // take the latchPin low so 
   // the LEDs don't change while you're sending in bits:
   digitalWrite(latchPin, LOW);
   // shift out the bits:
   SPI.transfer(p[i]);

   //take the latch pin high so the LEDs will light up:
   digitalWrite(latchPin, HIGH);
   // pause before next value:
   delay(dela);
  }
  repeat--;
 }
}

void loop() {
 play(p1,sizeof(p1),3,50*2);
 ...
}

Zdrojový kód

Zdrojový kód sa nachádza na webe GitHub.


04.07.2016


Menu