Tranzistor

Page

Stránky / Súčiastky ku Arduinu /

Tranzistor je základný stavebný prvok každého elektronického zariadenia. Integrované obvody sa skladajú prevažne z tranzistorov. Základom tranzistora je niekoľko vrstiev polovodičových prechodov. Obvykle sú to dva PN prechody umiestnené veľmi blízko pri sebe. To by zdanlivo naznačovalo, že tranzistor sú dve diódy pri sebe, ale takáto analógia sa nedá použiť, pretože obe PN vrstvy sú tak blízko pri sebe, že sa navzájom ovplyvňujú. To pri použití dvoch diód nie je možné.

Základné typy tranzistorov

Tranzistory sa delia na:

  • Bipolárne - Tranzistor je riadený prúdom, ktorý tečie do bázy. Elektródy sú označené ako kolektor, báza a emitor.
  • Unipolárne - Tranzistor je riadený napätím na gate. Elektródy sú označené ako drain, base a gate.

Bipolárny tranzistor

Tranzistor má tri vstupy:

  • C - Kolektor
  • B - Báza
  • E - Emitor

Pre začiatočníkov

Pre začiatočníkov: NPN tranzistor ako spínač

Elektronické zariadenia sa stávajú čoraz komplexnejšími a zložitejšími. To pre začiatočníkov znamená, že je zložité získať minimálnu úroveň znalostí bez toho, aby nemuseli študovať zložité veci. V tomto článku sa pozrieme na samotný začiatok. Ukážeme si, na čo sa dá použiť NPN tranzistor.

Pre začiatočníkov: Oneskorený vypínač

Nadviažeme na predchádzajúci článok o NPN tranzistoroch. V ňom sme sa naučili, že zosilňujúci činiteľ tranzistora spôsobuje to, že veľmi malý prúd cez bázu tranzistora vytvára omnoho väčší prúd medzi kolektorom a emitorom. Pridaním kondenzátora do elektrického obvodu môžeme tento obvod zmeniť na oneskorený vypínač.

Arduino

Arduino a bipolárny tranzistor ako spínač

V tomto článku si vysvetlíme, ako môžeme posilniť výstupný pin Arduina pomocou tranzistora. Účelom článku nie je vysvetľovať teóriu fungovania tranzistorov. Pri nej sa obmedzíme len na nevyhnutné minimum. Ako príklad použijeme vysokosvietiacu LED diódu, ktorou môže tiecť prúd 350 mA. To je vysoko nad možnosťami Arduina. Pomocou tranzistora ju budeme schopní ovládať.

Stmievač LED pomocou timera

Stmievanie LED diódy možno naprogramovať viacerými spôsobmi. V tomto článku sa zameriame na to, aby sme nemali v programe funkciu delay, ktorá brzdí beh programu tak, že sa už nemôže venovať ničomu inému. Nebudeme ani používať funkciu millis, ktorou sa dá odstrániť zdržiavanie programu. Namiesto toho budeme používať timer, ktorý si nastavíme tak, aby nám v pravidelných intervaloch dával signál, kedy máme vykonať ďalší krok stmievania.

Timer1 - 10-bitové PWM a potenciometer

V tomto článku si ukážeme, ako sa používa 10-bitový mód na timeri1. Aby sme si mohli hodnotu striedy pohodlne nastavovať, použijeme jeden potenciometer. Analógové meranie poskytuje 10-bitové rozlíšenie a preto nemusíme robiť žiadnu konverziu. Nameranú hodnotu analógového vstupu si zobrazime na OLED displeji.


01.03.2020


Menu