Tranzistor

Page

Stránky / Súčiastky ku Arduinu /

Tranzistor je základní stavební prvek každého elektronického zařízení. Integrované obvody se skládají převážně z tranzistorů. Základem tranzistoru je několik vrstev polovodičových přechodů. Obvykle jsou to dva PN přechody umístěny velmi blízko u sebe. To by zdánlivě naznačovalo, že tranzistor jsou dvě diody u sebe, ale taková analogie nelze použít, protože obě PN vrstvy jsou tak blízko u sebe, že se navzájem ovlivňují. To při použití dvou diod není možné.

Základní typy tranzistorů

Tranzistory se dělí na:

  • Bipolární - Tranzistor je řízen proudem, který teče do báze. Elektrody jsou označeny jako kolektor, báze a emitor.
  • Unipolární - Tranzistor je řízen napětím na gate. Elektrody jsou označeny jako drain, base a gate.

Bipolární tranzistor

Tranzistor má tři vstupy:

  • C - Kolektor
  • B - Báze
  • E - Emitor

Pro začátečníky

Pro začátečníky: NPN tranzistor jako spínač

Elektronická zařízení se stávají stále komplexnějšími a složitějšími. To pro začátečníky znamená, že je složité získat minimální úroveň znalostí, aniž nemuseli studovat složité věci. V tomto článku se podíváme na samotný začátek. Ukážeme si, na co lze použít NPN tranzistor.

Pro začátečníky: Opožděný vypínač

Navážeme na předchozí článek o NPN tranzistorech. V něm jsme se naučili, že zesilující činitel tranzistoru způsobuje to, že velmi malý proud přes bázi tranzistoru vytváří mnohem větší proud mezi kolektorem a emitorem. Přidáním kondenzátoru do elektrického obvodu můžeme tento obvod změnit na opožděný vypínač.

Arduino

Arduino a bipolární tranzistor jako spínač

V tomto článku si vysvětlíme, jak můžeme posílit výstupní pin Arduina pomocí tranzistoru. Účelem článku není vysvětlovat teorii fungování tranzistorů. Při ní se omezíme jen na nezbytné minimum. Jako příklad použijeme vysokosvietiacu LED diodu, kterou může téct proud 350 mA. To je vysoko nad možnostmi Arduino. Pomocí tranzistoru ji budeme schopni ovládat.

Stmívač LED pomocí timeru

Stmívání LED diody lze naprogramovat několika způsoby. V tomto článku se zaměříme na to, abychom neměli v programu funkci delay, která brzdí běh programu tak, že se už nemůže věnovat ničemu jinému. Nebudeme ani používat funkci millis, kterou se dá odstranit zdržování programu. Namísto toho budeme používat timer, který si nastavíme tak, aby nám v pravidelných intervalech dával signál, kdy máme provést další krok stmívání.

Timer1 - 10bitové PWM a potenciometr

V tomto článku si ukážeme, jak se používá 10bitový mód na timeru1. Abychom si mohli hodnotu střídy pohodlně nastavovat, použijeme jeden potenciometr. Analogové měření poskytuje 10bitové rozlišení a proto nemusíme dělat žádnou konverzi. Naměřenou hodnotu analogového vstupu si zobrazit na OLED displeji.


20.07.2020


Menu