Displeje

Page

Stránky /

LCD displej patrí k základnej výbave každého experimentátora. Umožňuje zobrazovať rôzne informácie. Displeje sa od seba líšia spôsobom zobrazenia a rozlíšením obrazovky.

Základné delenie je na znakové a grafické displeje. Kým medzi znakovými displejmi kraľuje rozlíšenie 16x2 znakov, medzi grafickými displejmi je situácia o dosť neprehľadnejšia.

Zoznam displejov

Znakové displeje.

  • LCD displej 16x2 - Znakový displej 16x2. Napätie 5 V. Monochromatický v rôznych farbách a podsvieteniach.
  • TM1637 - 7-segmentový displej. Obsahuje radič displeja, preto je výhodné ho používať v aplikáciách, kde potrebujeme využiť Arduino na iné účely.

Grafické displeje

  • Nokia 5110 - Grafický displej 84x48 bodov. Napätie 3,3 V. Monochromatický s bielym alebo modrým podsvietením.
  • 0.96" 128x64 SPI OLED LCD Display - Grafický displej 128x64 bodov. Napätie 5 V alebo 3,3 V. Monochromatický s bielym, modrým, alebo špeciálnym dvojfarebným režimom (kombinácia so žltou farbou).
  • 1.3" 128x64 SPI OLED LCD Display - Grafický displej 128x64 bodov. Napätie 5 V alebo 3,3 V. Monochromatický s bielym, modrým, alebo špeciálnym dvojfarebným režimom (kombinácia so žltou farbou).
  • 1.44" 128x128 SPI Color TFT LCD Module - Graficky displej 128x128 bodov. Napätie 3,3 V. Farebný s podsvietením.
  • 2.2" 240x320 SPI Color TFT LCD Display - Graficky displej 240x320 bodov. Napätie 3,3 V. Farebný s podsvietením.
  • 3.2" 240x320 TFT dotykový displej - Graficky displej 240x320 bodov. Napätie 3,3 V. Farebný s podsvietením.


LCD displej 16x2 Nokia 5110 1,44 in 128x128 SPI Color TFT Displej 3,2 in TFT LCD 240x320 Touch Panel 0.96in 128x64 SPI OLED LCD Display

06.04.2016


Menu