3,2 in TFT LCD 240x320 Touch Panel

Page

Stránky / Displeje /

TFT dotykové displeje umožňujú zobraziť údaje na farebnom displeji a umožňujú aj prstom ťukať na obrazovku. Takže správanie, ktoré dôverne poznáme z novších mobilných telefónov s Androidom. Sú lacné, takže jediný problém je v tom, aby sa v spleti neprehľadných názvov človek nejako zorientoval a kúpil si čo najlacnejšie displej, ktorý bude schopný pripojiť. Zdanlivo jednoduché, ale zdá sa, že je na Ebayi viac predajcov než ľudí, čo to reálne pripojili. Takže poďte v mojich stopách a snáď to pripojíte tiež.

V nasledovnom texte popíšem pripojenie TFT 3,2 palcového s rozlíšením 320x240 bodov. Budeme ho pripájať pomocou shieldu ku Arduinu Mega 2560, pretože je na ňom dostatok pinov, aby sa potom ešte dalo pripojiť aj niečo iné, než len demo program.

Čo potrebujeme

Na nákupy si treba pripraviť približne 20 USD. A za ne treba kúpiť dve veci:

 • TFT 3.2'' Mega touch LCD Shield Expansion board for Arduino - Potrebujete shield, ktorý nacvaknete na Arduino Mega 2560. Na shielde je niekoľko integrovaných obvodov, ktorých úlohou je zabezpečiť prevod úrovní logických signálov medzi 5 V a 3,3 V. Shield stojí 5-7 USD, takže nemá zmysel sa o tieto prevody snažiť svojpomocne. Treba si dať pozor, aby ste si kúpili shield pre Megu, nie pre UNO. A pozor aj na to, aby to nebol shield pre DUE, ktorý nepotrebuje prevody logických úrovní. Ja som kúpil tento model.
 • 3.2 inch TFT LCD module Display with touch panel SD card 240x320 - Táto veľkosť je rozumný kompromis medzi veľkosťou a cenou. Je v podstate rovnako veľký ako samotné Arduino MEGA 2560. Ja som kúpil tento model. TFT panel je v tomto prípade naletovaný na plošnom spoji, ktorý presne pasuje do shieldu. Je na ňom informácia o tom, čo je to za model. Ak nebudete mať šťastie, tak si ten model nedokážete prečítať z obrázku na Ebayi, ani tam v texte nebude nič napísané a potom budete tŕpnuť, či je práve ten váš kompatibilný s použitou knižnicou. V mojom prípade je označený ako TFT-320QVT.
 • Predpokladajme, že už máte kúpené Arduino Mega 2560, pretože na ňom máme dosť pinov, ktoré vieme využiť ešte aj na pripojenie. Aj keď až také jednoduché to nie je, pretože ak nacvaknete shield na Arduino, objavíte zopár problémov:
  • Nie je možné stlačiť reset na Arduine.
  • Shield dosť zakrýva voľné piny na Arduine, takže je dosť náročné sa ku nim dostať.
  • Pri zacvakávaní a najmä pri odnímaní musíte byť veľmi opatrní, pretože je spojených veľa pinov dokopy a veľké násilie by mohlo čosi poškodiť.

Inštalujeme knižnice

V podstate sa stáva asi štandardom knižnica UTFT. Autorom je Henning Karlsen a jeho stránky nájdete na adrese http://www.rinkydinkelectronics.com/index.php. Potrebujete si z jeho stránky stiahnuť dve knižnice:

Obe knižnice sa inštalujú rovnako. Rozbalia sa tak, aby sa nachádzali v adresári ...\Documents\Arduino\libraries. Jedna bude v adresári UTFT a druhá v adresári UTouch. Objavia sa v IDE po reštarte.

Testovanie dema 320x240

Ako prvé doporučujem otestovať demo s názvom Examples/UTFT/Arduino (AVR)/UTFT_Demo_320x240. Natiahnite ho do IDE a skontrolujte riadok, čo vyzerá takto.

UTFT myGLCD(ITDB32S,38,39,40,41);

Táto definícia bude pracovať s displejom TFT-320QVT. Ak máte niečo iné, je treba prehľadávať Internet, pokiaľ niekde nenájdete zmienku o tom, akú konštantu chce váš displej. Po nahratí programu do Arduina sa spustí demo, kde v úvode vykreslí nejaké sínusovky a potom ešte zopár rôznych obrazcov. Príkladov tohoto dema nájdete na Youtube dosť.

Testovanie dotykového panela

Tu doporučujem postupovať v troch krokoch:

 1. Najprv len otestovať, či ako-tak ide dotykový displej.
 2. Potom ho skalibrovať.
 3. Potom sa vrátiť zase ku prvému programu a otestovať, či už ide presne.

Testovanie - ButtonTest

Nájdite demo s názvom Examples/UTouch/Arduino/UTouch_ButtonText. Nahrajte ho a vyskúšajte, či sa dá stlačiť niektoré z tlačidiel na obrazovke. Ak aspoň čosi zareaguje, viete, že to funguje a prejdite na nasledovný bod. Ak nič nereaguje, skontrolujte, či je v programe riadok v tvare
UTouch myTouch( 6, 5, 4, 3, 2);

Testovanie - kalibrácia

Nájdite demo s názvom Examples/UTouch/Arduino/UTouch_ButtonText. Nahrajte ho a postupujte podľa inštrukcií. V podstate sa jedná o to, že vás program postupne vyzve na to, aby ste stlačili a podržali prst na konkrétnom mieste obrazovky. Po otestovaní všetkých bodov vypíše tri konštanty. Tie je potrebné prepísať v súbore UTouchCD.h.

Testovanie - ButtonTest po kalibrácii

Nájdite demo s názvom Examples/UTouch/Arduino/UTouch_ButtonText. Nahrajte ho a vyskúšajte, či už to reaguje presne. Kalibrácia by mala presnosti výrazne pomôcť. Následne môžete testovať ďalšie demá. Vždy len skontrolujte, či máte správne nastavené parametre objektu myGLCD.

Zorný uhol

Internet je plný desivých príbehov o tom, ako sa môžete na displej dívať iba kolmo a z iného uhla nič nevidíte. Na tomto displej TFT-320QVT sa môžete pozerať z každej strany minimálne pod uhlom 45 stupňov. To sa týka bežnej grafiky.
Ak zobrazíte na displeji bitmapu, platí to čo je v predchádzajúcom odstavci, iba z hornej strany nie je možné až tak veľmi displej nakloniť. Vtedy sa farby dosť vytratia smerom do čiernej.

Zobrazovanie obrázkov

Preštudujte si demo s názvom Examples/UTFT/Arduino (AVR)/UTFT_Bitmap. V ňom sa dá pochopiť princíp, ako je v pamäti uložený obrázok. Obrázky je možné generovať programom imageconverter565.exe, ktorý je v distribúcii. Maximum čo sa ale dá skompilovať je asi 32765 bytov, čo je limit pre AVR-GCC.

12.04.2016


Menu