Rezistor

Page

Stránky / Súčiastky ku Arduinu /

Rezistor je pasívna súčiastka, ktorá sa prejavuje v elektrickom obvode elektrickým odporom. Má síce aj ďalšie vlastnosti, ale tie sa až tak silno neprejavujú. Vo svete Arduina ho môžete využiť viacerými spôsobmi.

Základné využitie

Rezistor môžete využiť ako:

  • Obmedzenie prúdu.
  • Deličku napätia.
  • Pull-up rezistor.

Obmedzenie prúdu

Rezistor sa správa podľa Ohmovho zákona R = U / I. Prechádzajúci prúd súčiastku zahrieva. Obvykle používané rezistory s dvoma vývodmi majú limit 1/4 W. SMD súčiastky môžu mať menej. Preto je vhodné pri výpočtoch použiť aj vzorec P = U . I a overiť, či sa súčiatka nadmerne nezahreje.

Typicky sa obmedzenie prúdu využije ovládanie LED diódy cez výstupný pin, kde nesmiete prekročiť limit ani pre pin, ani pre LED diódu. Alebo sa takto obmedzuje prúd, ktorý tečie cez bázu pripojeného tranzistora.

Delička napätia

Delička napätia umožňuje pohodlne znížiť merané napätie. Napríklad napätie 12 V akumulátorovej batérie je príliš vysoké na to, aby ste ho priamo merali na analógovom vstupe. Pomocou deličky napätia si ho napríklad zmenšíte 3x a dostanete sa do tolerancie pre analógový vstup. Vo výsledku potom už len násobíte nameraný výsledok koeficientom, ktorým ste napätie zmenšili.

Farebné značenie rezistorov

Rezistory s dvoma vývodmi bývajú farebne označené. Na Internete je možné nájsť tabuľky farebného značenia. Pokiaľ chcete, pokojne sa tabuľku naučte naspamäť. Pohodlnejšie je ale použiť multimeter a odmerať odpor súčiastky. Treba si len dať pozor na to, že pri súčiastkách nižších hodnôt ako 10 ohmov to nemusí byť veľmi presné.

Aké rezistory budem potrebovať

Rezistory sa vyrábajú v obrovskom množstve hodnôt. Našťastie na bežné použitie budete potrebovať len zopár osvedčených hodnôt.

  • 100, 1k, 10k
  • 4k7
  • 330

Z týchto môžete pokojne kupovať rezistory s dvoma vývodmi po 100 kusov za dolár na Ebay. V dnešných časoch rovno metalizované 1%, ale úplne presné hodnoty rezistorov nie sú v elektronike nevyhnutné a kľudne používajte aj 5%. Tieto rezistory sa pohodlne zastrčia do skúšobného pola a nemusíte sa strachovať, že nejaký z nich zničite, keď kus stojí jeden cent.

Občas budete potrebovať aj iné hodnoty. Môžete to kombinovať z existujúcich rezistorov sériovým alebo paralelným zapojením. Alebo použijete nejakú sadu rezistorov, kde máte z každej hodnoty 10-20 kusov. Napríklad takéto sady, ktoré stoja 4-10 dolárov (na Banggood).

Rezistory kupujte s rozumom, nemá zmysel mať väčšie zásoby, než je nevyhnutné. 


22.08.2016


Menu