Využitie PWM na ovládanie jasu 74HC595

Page

Stránky / Súčiastky ku Arduinu / 74HC595 Posuvný register /

Spomenul som, že je možné pomocou PWM ovládať jas diód. Na to je potrebná iba drobná modifikácia. Prepojte digitálny pin 6 a OE na 74HC595 (v predchádzajúcich programoch bol pripojený na GND, aby bol výstup trvale povolený). A na pin 6 budeme posielať hodnoty 0-255. To zabezpečí, že bude podľa hodnoty nastavená intenzita svetla.

OE sa nastavuje negatívne, takže:

 • 0 - Trvalý jas.
 • 255 - Úplne vypnuté.

Pustite si program hc595_spi_pwm.ino, aby ste si mohli pozrieť ukážku.

char p4[]={
 0b00000000,
 0b00000001,
 0b00000011,
 0b00000111,
 0b00001111,
 0b00011111,
 0b00111111,
 0b01111111,
 0b11111111,
 0b01111111,
 0b00111111,
 0b00011111,
 0b00001111,
 0b00000111,
 0b00000011,
 0b00000001,
};

void play(char *p,int poc, int repeat, int dela)
{
 while(repeat)
 {
  for (int i = 0; i < poc; i++) {
   // take the latchPin low so 
   // the LEDs don't change while you're sending in bits:
   digitalWrite(latchPin, LOW);
   // shift out the bits:
   SPI.transfer(p[i]);

   //take the latch pin high so the LEDs will light up:
   digitalWrite(latchPin, HIGH);
   // pause before next value:
   delay(dela);
  }
  repeat--;
 }
}

void setup() {
 //set pins to output so you can control the shift register
 SPI.begin ();
 pinMode(pwmPin, OUTPUT);
}

void loop() {
 int stp=20;
 for(int i=255;i>=0;i-=stp)
 {
  analogWrite(pwmPin,i);
  play(p4,sizeof(p4),1,50*2);
 }
 for(int i=0;i<256;i+=stp)
 {
  analogWrite(pwmPin,i);
  play(p4,sizeof(p4),1,50*2);
 }
}

Zdrojový kód

Zdrojový kód sa nachádza na webe GitHub.


04.07.2016


Menu