Inštalácia ďalších dosiek do Arduino IDE

Page

Stránky / Arduino / Popis Arduino IDE /

Implicitne je Arduino IDE nainštalované iba s podporou pre Arduino dosku s mikrokontrolérom typu AVR. Ďalšie dosky je nutné doinštalovať. Robí sa to pomocou Boards Managera. Takto si napríklad nainštalujete podporu pre Arduino Due alebo Arduino Zero.

V menu vyberiete Tools/Board/Boards Manager. V ponúknutom zozname si vyberiete typ dosky a dáte ju nainštalovať. Prípadne si prepnete filter Type na Updateable a zobrazia sa vám len dosky, ktoré už máte nainštalované a ktoré majú k dispozícii aktualizáciu.

Dosky ktoré nie sú v zozname

V zozname nie sú úplne všetky dosky, ktoré možno programovať pomocou Arduina. Môžete si pridať aj ďalšie. Napríklad obľúbená miniaturizácia Arduina pomocou mikrokontroléra ATtiny85 sa inštaluje práve takto.

V menu vyberiete File/Preferences a kliknete na Additional Board Manager. Do zobrazeného dialógu napíšete URL zdroja na inštaláciu. Ak neviete presnú URL, kliknite na text Click for a list of unofficial boards a vyhľadajte si URL v zozname.


10.08.2016


Menu