LED

Page

Stránky /

LED diódy existujú v nespočetných verziách, farbách a výkonoch. LED dióda je polovodičová elektronická súčiastka, ktorá má schopnosť vyžarovať svetlo pri prechode elektrického prúdu. Svetlo vzniká následkom rekombinácie elektrónovo-dierového páru pri prechode polovodičom PN. Farba závisí od chemického zloženia diódy. Dnes LED poskytujú prakticky všetky farby spektra.

Druhy LED:

  • Jednofarebné LED
  • Viacfarebné LED
  • Programovateľné LED

Jednofarebné LED

Vydávajú iba jednu farbu spektra. Rôzne farby majú rôzne úbytky napätia na dióde.

Farba Úbytok napätia
Infračervená 1,6 V
Červená 1,8 V až 2,1 V
Oranžová 2,2 V
Žltá 2,4 V
Zelená 2,6 V
Modrá 3,0 V až 3,5 V
Biela 3,0 V až 3,5 V
Ultrafialová 3,5 V

Viacfarebné LED

Typické sú RGB LED. Konštruujú sa dva druhy. So spoločnou anódou alebo katódou. Výsledné svetlo vzniká zmiešaním svetla trojice LED diód na substráte.

Programovateľné LED

Tieto LED sú charakteristické tým, že nesvietia samé od seba, ale ku tomu potrebujú riadenie. V podstate jedinou možnosťou riadenia je mikrokontrolér, ktorý do LED zasiela signály, ktoré nastavujú intenzitu farby. Tieto LED sú obvykle konštruované ako RGB LED.

Regulácia jasu

Jas diódy sa nastavuje prúdom, ktorý cez diódu preteká. Čím väčší prúd, tým svieti dióda jasnejšie. Obvyklá hodnota prúdu pre malé LED je 20 mA. Výkonové LED 1 W už ale potrebujú napríklad 300 mA. Presné hodnoty sa môžu dosť líšiť.

Najjednoduchším spôsobom, ako jas nastaviť na malej dióde je pomocou rezistora, ktorý je s diódou prepojený sériovo. Vzorec na výpočet rezistora je R = (Usrc - ULED) / I. Ak máme zdroj, ktorý poskytuje vyššie napätie, obvykle sa použije niekoľko LED diód prepojených sériovo a pomocou rezistora sa spáli iba zvyšok napätia.

Napríklad pre 12 V a 3 biele led sa použije výpočet R = (12 - 3 . 3,3) / 0,020

Regulácia jasu pomocou PWM

Zmenu jasu LED diódy počas prevádzky nie je vhodné robiť pomocou potenciometra. Najvhodnejšie je riadiť jas pomocou PWM a zmeny striedy. Vtedy sa nemení veľkosť prúdu, ktorý cez diódu tečie, mení sa len časový úsek, počas ktorého je dióda zapnutá alebo vypnutá. Pri dostatočnej frekvencii ľudské oko už nevidí blikanie, ale vníma iba zmenu jasu. Arduino poskytuje na tieto účely funkciu analogWrite.WS2812 Nelineárna citlivosť ľudského oka LED pásik

22.07.2015


Menu