Inštalácia ďalších knižníc do Arduino IDE

Page

Stránky / Arduino / Popis Arduino IDE /

Arduino je dodávané s implicitnou sadou knižníc. Pokiaľ chcete k arduinu pripojiť nejaký modul, je vysoko pravdepodobné, že je ku nemu napísaná aj knižnica. Väčšinu knižníc nainštalujete ľahko, pretože sú skoro všetky umiestnené na GitHub a existuje ku nim pohodlný dialóg na inštaláciu.

V menu vyberiete Sketch/Include Library/Manage Libraries. V ponúknutom zozname si nájdete požadovanú knižnicu a dáte ju nainštalovať. Obvykla sú ku knižnici pribalené aj príklady, ktoré nájdete v menu File/Examples. V dialógu môžete aj filtrovať a po kliknutí na hypertext More info sa zobrazí stránka s podrobnosťami o knižnici.

Mnohé knižnice majú aj viac verzií, preto je vhodné občas využiť filter Type=Updateable.


22.08.2016


Menu