MIDI

Page

Stránky / Nezaradené stránky /

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je priemyselný štandard. Obsahuje špecifikácie pre softvér aj hardvér. Slúži na prenos dát medzi hudobnými nástrojmi a ďalšími kompatibilnými zariadeniami. MIDI štandard okrem iného obsahuje špecifikácie pre hardvér (obvod s prúdovou slučkou, konektor), pre komunikačný protokol (sériový) a pre dátový protokol. V dnešnej dobe je najdôležitejšia špecifikácia dátového protokolu, pretože k prenosu dát sa dnes bežne používajú i neštandardné (z pohľadu MIDI špecifikácie) transportnej vrstvy. Napríklad USB alebo Bluetooth rozhranie.

MIDI a Arduino

Arduino môže komunikovať s hudobnými nástrojmi cez MIDI. V sérii článkov si ukážeme, ako takúto komunikáciu urobiť. V sérii sa budeme venovať postupne týmto témam:

  • MIDI out
  • Navrhovanie sekvencéra
  • MIDI in

MIDI out

Zoznam článkov.

Arduino a MIDI out

V tomto článku si ukážeme, ako môžeme pomocou Arduina ovládať hudobné nástroje. Budeme na to používať MIDI protokol, čo je sériový protokol, pomocou ktorého sa posielajú správy hudobným nástrojom. Tie podľa zaslanej správy vedia, akú notu majú práve zahrať. Ja budem v ukážke používať syntetizátor Korg Volca FM. Môžete na to ale použiť ľubovoľný hudobný nástroj, ktorý má MIDI vstup.

Arduino a MIDI out - akordy

Pokračujeme v našich experimentoch s MIDI. V predchádzajúcom článku sme si ukázali, ako sa zapája MIDI out a zahrali sme si niekoľko stupníc. Teraz je načase, aby sme vytvorili nejakú hudbu. Preto sa zameriame na základ modernej populárnej hudby, ktorým sú akordy. Ja budem v ukážke používať syntetizátor Korg Volca FM. Môžete na to ale použiť ľubovoľný hudobný nástroj, ktorý má MIDI vstup.

Teensy MIDI kontrolér pre Kontakt 6

Občas sa na Internete objavia veci, ktoré ich autor vytvoril pre vlastné potešenie. Pozrime sa na dve videá, ktoré sa venujú mikrokontroléru Teensy. Vo videu sa objavujú dva mikrokontroléry Teensy 2.0 a Teensy++ 2.0.Video sa ale nevenuje technickým detailom. Autor v nich hrá na vlastné hudobné nástroje, ktoré sa podobajú na skutočné nástroje. Podoba je približne taká, ako by ste očakávali v postapokalyptickom filme. Čiže Mad Max, ak si nájde voľnú chvíľku a nepoužíva práve plameňomet, guľomet alebo monstercar, sadne si pod atómovým výbuchom spálený mrakodrap a vyrobí si nástroj z toho čo nájde a dovnútra zastrčí mikrokontrolér. Mikrokontrolér musí mať USB MIDI a aby sa ozval aj nejaký zvuk, treba mať v počítači program Kontakt 6.

Pripravuje sa:

  • Arduino a MIDI out - posúvanie základného tónu akordu
  • Arduino MIDI out sekvencér na breadboarde

MIDI in

Arduino USB MIDI in - Ableton Live 10

Pripojenie Arduina k počítaču ako USB MIDI nie je vôbec zložité. Stačí na to len Arduino Pro Micro, ktoré obsahuje mikrokontrolér ATmega32U4. Tento mikrokontrolér možno priamo pripojiť k USB. Možno ho nastaviť tak, že sa bude správať ako MIDI zariadenie. Vďaka tomu je Arduino schopné odosielať alebo prijímať noty pomocou protokolu MIDI.

MIDI súbor

Node.js - Parsovanie MIDI súboru

V tomto článku si ukážeme, ako sa dá parsovať MIDI súbor pomocou javascriptu. Ako MIDI súbor použijeme stupnicu, ktorú si vygenerujeme v programe MuseScore. Na parsovanom obsahu si ukážeme, čo sa v samotnom súbore skrýva.

Iné

MIDI v hudobných nástrojoch Korg

Keď si nájdete na Internete elektrickú špecifikáciu MIDI, nájdete iba škaredé oskenované obrázky spred tridsiatich rokov. Nezaškodí ale, keď sa poučíme od odborníkov. V jednom servisnom manuáli od firmy Korg som našiel peknú schému elektrického obvodu, ktorý používajú vo svojich syntetizátoroch. Je vysoko pravdepodobné, že rovnaký elektrický obvod používajú vo všetkých hudobných nástrojoch, ktoré sa dajú ovládať cez MIDI.

General MIDI 1 Zvuková sada

Zjednodušene možno povedať, že General MIDI definuje zoznam zvukov. Nedefinuje to, ako tie zvuky majú znieť. Definuje iba zoznam názvov zvukov. To znamená, že interpretácia rovnakých údajov piesne na rôznom General MIDI kompatibilnom hudobnom nástroji je odlišná. Štandard požaduje iba to, aby zvuky zodpovedali definovaným názvom.

MIDI bez USB - Klasické konektory

Vo videu je vysvetlené typické zapojenie jednotlivých MIDI konektorov. Dnes už síce na mnohých syntetizátoroch nájdete iba USB konektory, pokiaľ ale potrebujete jednotlivé zariadenia medzi sebou prepojiť, klasický konektor túto úlohu dobre zvláda už dlhé roky. Video sa venuje najmä syntetizátorom firmy Behringer.


26.08.2018


Menu