Softvér

Page

Stránky /

Zoznam užitočných programov, ktoré vám pomôžu pri vývoji. Okrem samotného Arduino IDE existuje ešte veľa ďalších programov, ktoré môžete využívať. Napríklad na návrh plošných spojov, simulácie, alebo jednoduchú komunikáciu s Arduinom.

 • Arduino IDE - Toto je najzákladnejší editor a kompilátor pre Arduino. Je dodávaný priamo autormi Arduina.
 • Atmel Studio - IDE od firmy Atmel. Možno ho využiť na programovanie samotných mikrokontrolérov, alebo na debuggovanie simulácie programu v Arduine.
 • KiCad - Navrhovanie plošných spojov. Open source bez obmedzenia veľkosti.
 • Eagle - Navrhovanie plošných spojov. Oficiálna dokumentácia Arduina používa dosky navrhnuté v tomto programe. Free verzia limituje veľkosť plošného spoja.
 • LTSpice IV - Simulácia obvodov.
 • Fritzing - Kreslenie krásnych montážnych dosiek s Arduinom. Občas ich využívam aj na tejto stránke. Fritzing je vektorový program, ktorý obsahuje obrovskú knižnicu pekných súčiastok. Kreslenie schém je v ňom síce tiež možné, ale nedosahuje kvality priamo na to učených programov. Je v ňom možné aj navrhovať plošné spoje.
 • AVRDUDE - Utilita na nahrávanie, sťahovanie a ďalšie manipulácie mikrokontrolérov AVR.
 • AVRDUDESS - Grafická nadstavba k programu AVRDUDE.
 • PuTTY - Komunikácie s Arduinom cez COM port.
 • UnoArduSim - Naozaj existuje aj celkom slušný simulátor Arduina.
 • Processing - Java interpreter, ktorý používa podobný princíp ako Arduino. Existuje strašne veľa príkladov spolupráce mezi týmto programom a samotným Arduinom.


KiCad LTspice IV HTTPie httpbin Node.js

04.07.2016


Menu