Mikrospínač

Page

Stránky / Súčiastky ku Arduinu /

Miktorospínač je mechanická súčiastka, ktorej úlohou je zopnúť elektrický okruh pri stlačení miniatúrneho tlačidla na jeho vrchnej časti. Obvykle má štyri vývody, pričo dva z nich sú vždy spárované. Môžete sa stretnúť aj so SMD súčiastkami, kde sa nachádzajú iba dva vývody. Každý užívateľ Arduina pozná mikrospínač ako to, čo mu umožňuje Arduino resetovať.

Mikrospínače majú rôznu veľkosť, pričom typický mikrospínač má 6x6 mm. Rôzna býva aj výška tlačidla. Výber tvaru je vhodné prispôsobiť tomu, ako ho chcete používať. Na zastrčenie do skúšobného poľa sú napríklad vhodné mikrospínače podľa obrázku. Pri spájkovaní je tvar vývodov nepodstatný a dá sa priletovať ľubovoľný tvar.

Mikrospínač je mechanická súčiastka a preto pri jeho stlačení vznikajú zákmity. Na tie je dobré pamätať a ošetriť ich. Ideálny spôsob je ošetrením v kóde, pretože vtedy nepotrebujete žiadne ďalšie súčiastky.

  • Zákmity tlačidiel - Podrobnosti o zákmitoch tlačidiel a o pripojení mikrospínača k Arduinu.
  • Prerušenia - Pomocou prerušenia je možné reagovať na stlačenie tlačidla iba vtedy, keď naozaj došlo k
  • Pull-up rezistory - Informácie o pripojení tlačidiel prostredníctvom pull-up rezistora.

 


12.09.2016


Menu