Svätojánska muška v pohári

Page

Stránky / Projekty /

Úlohou tohto projektu je simulácia blikania svätojánskych mušiek. A pretože je predstava blikajúcej mušky, ktorá je zatvorená vo fľasi, veľmi lákavá, výsledkom by mala byť ilúzia v sklenenom zaváraninovom pohári, ktorá by toto vytvorila. Pôvodne som to chcel zrealizovať v klasickom priehľadnom pohári, ale potom som vo výpredaji objavil krásnu vázičku s červenou farbou a výsledkom je toto.

Na prvom obrázku je ukážka svietiacich mušiek vo fľaši. Svietia úplne všetky LED diódy, pretože obrázok je z testu, ktorý bol pripojený na zdroj napätia a nepoužíval sa mikrokontrolér.

Na druhom obrázku je univerzálny plošný spoj s diódami, ktoré vytvárajú vo fľaši celú ilúziu. Opäť svietia všetky LED diódy.

A takto vyzerá samotný plošný spoj. Nie je to žiadna sofistikovaná konštrukcia. Iba kombinácia LED s rezistormi. LED sú na neskrátených vývodoch, aby sa dali dobre tvarovať do výslednej podoby. Na obrázku je vidno aj pripojený zväzok vodičov, ktoré umožňujú zastrčiť celú konštrukciu dovnútra fľaše.

História

Ku tejto finálnej podobe som sa prepracoval cez niekoľko článkov v blogu.

Celé kúzlo zabezpečuje knižnica ShiftPWM a niekoľko mojich dosiek, ktoré sa zastrkávajú do breadboardu. V tomto prípade to bola jediná doska s 74HC595, ktorá sa stará o pohodlné pripojenie LED diód.

Zdrojové texty

Zdrojové texty sa nachádzajú na serveri GitHub. Vo videu je použitá verzia 03.

Video


21.05.2017


Menu