SAM D10 Xplained Mini

Page

Stránky / Arduino / Arduino - Zoznam základných dosiek /

Atmel SAM D10 Xplained Mini je vývojová doska, ktorá umožňuje pohodlným spôsobom testovať možnosti mikrokontroléra SAM D10. Je to jeden z menších 32-bitových mikrokontrolérov, ale má tie isté periférie a jadro ako všetky mikrokontroléry rady SAM D. Čiže je jasné, že sa s nim skôr alebo neskôr stretneme v projektoch, ktoré vychádzajú z dosky Arduino Zero.

Základné informácie

Dosku SAM D10 Xplained Mini nie je možné momentálne pripojiť ku Arduino IDE. Možno ju programovať iba pomocou IDE Atmel Studio. Možno použiť obe posledné verzie 6.2 sp2 (build 1563) a 7.0. Zdanlivá nevýhoda absencie Arduino IDE je vyvážená možnosťou ladiť zdrojový kód priamo v mikrokontroléri. Krokovaním príkazov priamo v mikrokontroléri sa toho dá strašne veľa naučiť o vnútornej stavbe tohoto mikrokontroléra a knižnici ASF, ktorá je použitá na jeho pohodlnejšie ovládanie.

Na experimenty s doskou nie je potrebný programátor, pretože priamo na doske je ďalší mikrokontrolér, ktorý zabezpečuje programovanie ako mEBDG a doska sa sama objaví v ponuke Atmel Studia po pripojení cez USB kábel. Na doska sa nachádza jedno užívateľské tlačidlo, jedna LED dióda a množstvo otvorov, kam je možné priletovať odlamovacie lišty. Príjemné je to, že otvory sú robené podľa rozloženia na Arduine, takže je možné si vytvoriť dosku s rozložením konektorov tak, ako sme zvyknutí.

Dosku si možno zakúpiť napríklad vo firme Farnell. V čase nákupu bola cena približne 10,24 EUR, ale to je bez DPH 20% a treba rátať aj s poštovným. Ale ak toho kupujete viac, nie je to také drahé a poštovné sa rozloží. Stále je tá cena ďaleko nižšia, než aktuálna trhová cena dosky Arduino Zero.

Experimenty

V nasledovných článkoch sa postupne oboznámime s možnosťami dosky a naučíme sa programovať tento 32-bitový mikrokontrolér. Pretože sa s doskou oboznamujem aj ja, nebudú články vychádzať príliš často. A môžu sa v nich objaviť aj drobnejšie chyby. Ale časom by táto stránka mohla poslúžiť ako dobrý východiskový bod.

  • 00 Vytvorenie vzorového projektu - Vytvorenie základného projektu v Atmel Studio a oboznámenie sa so základnými možnosťami dosky.
  • 01 Onboard button and LED - Podobný projekt ako 00, len si niektoré funkcie prepíšeme do pohodlnejšej podoby.
  • 02 LED Rider - Blikanie LED diódami v duchu Knight Rider. Prispôsobenie si funkcií na pohodlnejšie ovládanie v duchu Arduina.
  • 03 SysTick Timer - Využitie jednoduchého timera na vytvorenie funkcii na zisťovanie času.

29.10.2015


Menu