Relé

Page

Stránky / Súčiastky ku Arduinu /

Relé je súčiastka, pomocou ktorej môžete ovládať iné elektrické zariadenia. Funguje ako spínač. Na jednej strane je ovládané pomocou elektrických signálov a na druhej strane je schopné zapnúť alebo vypnúť iný elektrický obvod. Dá sa kúpiť samostatné relé, alebo sa dá kúpiť celý modul, ktorý obsahuje doplňujúce súčiastky, ktoré uľahčujú ovládanie relé.

Výhody

Vo vnútri relé elektromagnet mechanicky prepne kontakty. Tie nie sú spojené s ovládacou časťou relé a preto môžete spínať ľubovoľný elektrický obvod. Môžete takto ovládať aj elektrické zariadenia, ktoré sú pripojené na striedavý prúd.

Nevýhody

Na druhej strane, relé pri zopnutí počuteľne cvakne. Pretože sa jedná o mechanický kontakt, relé ako spínač je pomalá súčiastka a nie je možné ho ovládať pomocou PWM signálu.

Zapojenie

Relé moduly sú zapojené obvykle inak, než by ste čakali. Je dôležité si kúpiť taký modul, ktorý zodpovedá vašim požiadavkám. Niektoré relé vyžadujú vyššie napätie, ktoré nie je schopné Arduino dodať. Tu je popisované relé, ktoré je možné ovládať s napätím 5 V. Na ovládacej strane sa nachádzajú tri vývody:

 • VCC - Prepojí sa na VCC na Arduine.
 • IN - Prepojí sa na niektorý digitálny pin na Arduine. Na obrázku je pripojený na pin 9, ktorý sa nachádza v ľavom hornom rohu Arduino Pro Mini. Umiestnil som ho tam preto, aby som mohol do elektrického obvodu pridať aj SMD dosku s 8 LED diódami. Doska vizualizuje logické stavy na pine 9. Ak je na pine logická jednotka, červená LED dióda na module nesvieti. Ak je na pine logická nula, červená LED dióda na module svieti. Tento modul s relé je zapojený tak, že cez pin tečie prúd 1,5 mA.
 • GND - Prepojí sa na GND na Arduine.

Na výstupnej strane sa nachádzajú tri piny. Na tomto module nie sú označené číslami, ale drobnými piktogramami. Fungujú tak, že je vždy prepojený pin 2-1 alebo pin 2-3.

 • Preto je vhodné na stredný pin pripojiť napríklad napájanie a modul podľa hodnoty na vstupe prepojí prvú alebo druhú dvojicu.
 • Na obrázku je stredný pin pripojený na VCC na Arduine. Oba krajné piny sú pripojené na dve LED diódy na doske. Cez dosku sa elektrický okruh uzatvorí na GND na Arduine.
 • Takto to môžeme zapojiť v prípade, že všade používame 5 V. V prípade relé 12 V musíme zvážiť, ktoré piny môžeme prepojiť, aby sme si náhodou nezničili chybným zapojením Arduino.

Program

Na otestovanie relé som upravil program Blink. Led dióda je na pine 9 a intervaly sú nastavená na 2 sekundy. Takto máte čas na sledovanie správania relé.

int led = 9;

void setup() {        
 // initialize the digital pin as an output.
 pinMode(led, OUTPUT);   
}

void loop() {
 digitalWrite(led, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(2000);        // wait for 2 second
 digitalWrite(led, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(2000);        // wait for 2 second
}

Zdrojový kód

Zdrojový kód sa nachádza na serveri GitHub.


20.03.2018


Menu